Ако сте крайно бедни, адвокатска кантора „Десислава Филипова“ може да се съгласи да ви представлява без да й заплатите хонорар. В този случай хонорарът ще бъде получен от кантората от фирмата за бързи кредити, с която се води делото.

Ако обаче по някаква причина договорът за правна помощ между вас и кантората бъде прекратен преди да приключи окончателно делото, то в този случай вие дължите на адвоката да заплатите пълното възнаграждение за положения труд.

От |30 авг., 2021|Коментарите са изключени за МОЖЕ ЛИ ДА ЗАВЕДА ДЕЛО БЕЗ ДА ЗАПЛАТЯ АДВОКАТСКИ ХОНОРАР
Call Now ButtonОБАДИ СЕ