Ако получите заповед по чл. 410 или по чл. 417 от ГПК или искова молба можете да потърсите съдействие от кантората.

ВАЖНО: когато получите заповед по чл. 410 или по чл. 417 от ГПК към нея има приложен образец на възражение, с което можете да оспорите пред съда, че не дължите претендираните от кредитодателя ви или колекторска агенция суми. Не попълвайте сами възражението, защото така можете да допуснете грешката да оспорите суми, които са дължими и като такива съдът ще ги присъди на кредитора ви. Такива суми са главницата и понякога лихвата в случаите на частична нищожност на договора. Когато необосновано оспорите дължими суми, в исковият процес, който ще последва /това е делото, което ще се образува след като подадете възражението и на което ще бъдете призовани да се защитите като подадете отговор на иска и представите своите доказателства и доказателствени искания/, вие ще бъдете осъдени да платите разноските на кредитора ви, съразмерно на уважените му съдебни претенции. В правото действа правилото, че всяка от страните в процеса, загубила изцяло или частично делото си заплаща на насрещната страна сторените от нея разноски за държавни такси, за експертизи, за възнаграждение на адвокат в размер, съответен на уважените искове.

От |30 авг., 2021|Коментарите са изключени за ЩЕ МЕ ЗАЩИТИТЕ ЛИ, АКО ВЕЧЕ МЕ СЪДЯТ
Call Now ButtonОБАДИ СЕ