За съжаление по принцип, ако вече сте осъден почти нищо не може да се направи за защитата Ви, тъй като в правото действа принципът за непререшаемост на влезлите в сила съдебни решения или осъдителни заповеди по чл. 410 или чл. 417 ГПК.

Кантората може да Ви помогне само в няколко хипотези:

  1. Ако е налице изтекла давност. За целта кантората трябва да направи анализ на изпълнителното дело, ако такова вече е образувано срещу Вас.

ВАЖНО: по настоящем адвокатската кантора е спряла завеждането на такива дела, тъй като очакваме постановяването на тълкувателно решение на Върховен касационен съд относно правилата за давността. Ако Върховният ни съд постанови тълкувателно решение, което ще е в полза на осъдените, кантората ще възобнови образуването на дела за изтекла давност, като публично ще оповести това обстоятелство.

  1. Ако срещу вас е издадена заповед по чл. 410 или чл. 417 ГПК преди датата 31.10.2017г. без вие да сте разбрали, че срещу Вас се е водило дело – например били сте в чужбина, отсъствали сте по друга обективна причина от адреса Ви по лична карта и др. подобни уважителни причини или пък не сте могъл да подадете възражение срещу заповедта, като тази невъзможност също следва да е обективна, вие имате право да предявите пред съда искане да ви бъде възстановено правото да подадете възражение срещу нея, за да се стигне до разглеждане на дело дали дължите сумите, за които сте осъдени.

ВАЖНО: когато срещу вас е издадена заповед по чл. 410 от ГПК,  съдът ви изпраща съобщение за нея, прилага самата заповед и образец на възражение срещу нея и с получаването на съобщението, вие узнавате за заповедта. След 31.10.2017г., ако призовкарят на съда не ви намери на постоянният ви адрес, съдът ви назначава служебно адвокат. Ако той загуби делото ви, държавата ще  изиска от вас да й възстановите платеният от нея хонорар на служебният ви защитник – вашият особен представител по делото. Когато срещу вас е издадена заповед по чл. 417 от ГПК, частен или държавен съдебен изпълнител ще ви връчи покана за доброволно изпълнение, към която той е длъжен да приложи заповедта, изпълнителният лист и образец на възражение.

Ако сте осъдени с арбитражно решение, без да сте получили съобщение за арбитражното дело и за решението.  Дело за отмяната на това арбитражно решение може да се заведе пред Върховен касационен съд в три месечен срок, който се брои от датата, на която сте узнали, че сте осъдени от арбитражен съд. Така например, ако срещу Вас от три години се води изпълнително дело, въз основа на изпълнителен лист, издаден от СГС въз основа на арбитражно решение и вие сте получавали книжа по това дело или сте узнали по друг начин за него, това означава, че сте узнали, че сте осъден и  сте изпуснали срокът за дело. Но ако по някаква причина едва сега научавате за това изпълнително дело, то срокът за дело пред Върховен касационен съд не е изпуснат.

От |30 авг., 2021|Коментарите са изключени за ЩЕ МИ ПОМОГНЕТЕ ЛИ, АКО ВЕЧЕ СЪМ ОСЪДЕН
Call Now ButtonОБАДИ СЕ